Cenovnik prevođenja

Pismeno

Prevođenje svih vrsta tekstova, dokumenata i sličnih pisanih formi.

Sa italijanskog na srpski7-9€

Pošaljite dokument

Sa srpskog na italijanski9-11€

Pošaljite dokument

Cene su date po prevodilačkoj stranici i variraju u zavisnosti od tematike, hitnosti, količine...
Najbolje je da mi prvo pošaljete materijal za prevod na uvid, a potom ćemo se čuti i dogovoriti o ostalim detaljima.

Prevodilačka stranica podrazumeva 1800 karaktera, a računa se tako što na prevedenom dokumentu u opciji "Word Count" onaj boj pod nazivom "Caracters With Spaces" podelite sa 1800. Na taj način dobićete broj stranica koje potom treba da pomnožite sa cenom prevoda po prevodilačkoj stranici i tako ćete doći do iznosa koji je potrebno da platite.


Usmeno (konsekutivno)

Prevođenje prilikom poslovnih sastanaka, prezentacija, diskusija, pregovora i slično

Konsekutivno25€/h

Angažujte me

Ova usluga namenjena je poslovnom svetu. U mom iskustvu od više hiljada sati angažovanja u raznim poslovnim pregovorima, naučila sam da je veoma važan nastup kako sagovornika, tako i prevodioca.

Trudim se da moje prisustvo bude neutralno, a opet veoma prijatno. Poštujem kodeks poslovne tajne i veoma strogo ga se pridržavam.

Ukoliko želite da me angažujete, potrebno je da me kontaktirate 2-3 dana unapred. Takođe, neophodno je da me uputite u to ko će biti učesnici datog sastanka, kao i da mi pošaljete materijal za sastanak kako bih se za isti adekvatno pripremila. Ukoliko nemate pripremljen materijal, tada je neophodno da me uputite u teme o kojima će se na sastanku govoriti.

Budući da je ova usluga namenjena poslovnom svetu, jasno je da se sastanci na kojima je neizostavno prisustvo kvalifikovanog prevodioca održavaju na javnom mestu, obično u prostorijama određene kompanije (a ne u restoranima i kafićima), kao i činjenica da se radni dan u proseku završava oko 17h, te ne možete očekivati ni da moje angažovanje traje mnogo duže od toga. Po potrebi, moguće je produžiti angažman za sat ili dva.

Za celodnevno angažovanje dajem popust, i tada je cena 160€ / 8h. Svaki započeti sat nakon toga se doplaćuje sa po 35€.